Za měsac twarnišćo wopytać

štwórtk, 04. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nutřkowny wutwar šulskeho kompleksa derje pokročuje

Slepo (AK/SN). Twar noweho Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa je dale w časowym a financnym planje. To zdźěli gmejnski twarski zamołwity Steffen Seidlich na wutornym posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Srjedź měrca wobhladachu sej poskitki za wuhotowanje wšitkich rumnosćow a fachowych kabinetow. Za někotre jednotliwe losy pak dóstachu jenož jenički poskitk.

Nutřkowny wutwar mjeztym derje pokročuje. Tak su w zakładnej šuli lampy instalowane a wšitke wjerchi začinjene. Tuchwilu kładu špundowanja a zatwarjeja durje. We wyšej šuli dźěłaja molerjo a sucho­twarcy. W sportowni montuja tepjenske promjenjaki. Poněčim tež wonkowne připrawy swoju doskónčnu formu dóstawaja. Ručež budźe parkowanišćo hotowe, chcedźa šulski dwór dotwarić. Nimo toho započnu cyły teren wozelenjeć. Spočatk tydźenja su hižo wulki dźěl štomow sadźeli. Zo je dźiwina skóncowała njeby, natwarichu sobudźěłaćerjo komunalneho twarskeho zawoda wosebity płót, z kotrymž twarnišćo před dźiwimi swinjemi škitaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND