Za lift hinaše rozrisanje trěbne

srjeda, 10. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Za přetwar běrowoweho twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su nětko takrjec w horcej fazy přihotow. Tam ma samo krajny kriminalny zarjad wažne słowčko sobu rěčeć.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hač do 15. apryla ma tak mjenowany naćiskowy twarski plan za přetwar běrowoweho twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje hotowy być. Potom slěduje hač do spočatka meje wukonjenski plan. 10. meje ma prěni zapis jednotliwych dźěłow předležeć, štož chcedźa něšto dnjow pozdźišo wozjewić. 22. julija móhli z poprawnymi twarskimi dźěłami započeć. Tónle časowy wotběh předstaji planowar Stanisław Statnik na wčerawšim posedźenju zastupjerjow pjeć zwjazkej přisłušacych gmejnow.

Najwočiwidniša změna porno dotalnym planam je, zo nětko při hłownym zachodźe na Póstowym puću tola žadyn lift njepřitwarja. Tón by 100 000 eurow płaćił a financny ramik překročił. Město toho faworizuja jednoriši lift při železnym schodźe. Jako druhi wuchowanski puć dyrbja jón tak a tak twarić. Na te wašnje bychu jeno třećinu přidatnych wudawkow měli. Blisko zachoda maja potom ­na fasadźe wopony pjeć sobustawskich gmejnow widźeć być.

Za sensibelne wobłuki kaž trezorowu a serwerowu rumnosć kaž tež kasu maja wosebite wěstotne naroki wobkedźbować. Wo nich staj planowar a wjednistwo zaměroweho zwjazka z fachowcami krajneho kriminalneho zarjada rěčałoj. Tak ma so wosebity wobstražowanski system instalować a njetrjebawše wokna zamurjować. Připrawić dyrbja nuzowe knefle, z kotrymiž móža sobudźěłaćerjo wo pomoc wołać. Z přidatnymi instalacijemi leža po słowach Stanisława Statnika přeco hišće w předwidźanym financnym ramiku. Přetwar běrowoweho twarjenja płaći 1,2 milionaj eurow. Z toho Sakska 75 procentow spěchuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND