Šulerjo wustupja w cirkusu

srjeda, 10. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Do šulskeho projekta z cirkusom słuša mjez druhim wulka poloneza wokoło stana na sportnišću.  Foto: Alfons Handrik Do šulskeho projekta z cirkusom słuša mjez druhim wulka poloneza wokoło stana na sportnišću. Foto: Alfons Handrik

Worklecy (aha/SN). Zo móža dźěći w starobje sydom do jědnaće lět hłowni akterojo w cirkusu być, dopokazaja jutře a pjatk wuknjacy Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy. K nim přijěł je cirkus Rolandos z Herzberga, kotryž bu 1986 załoženy a mjeztym hižo nimale dwaceći lět šulerjow za dźěło w maneži pod cirkusowej kuplu zahorja.

Minjenu sobotu je cyłk swójbneho cirkusoweho předewzaća pod nawodom Rolanda Krämera a z podpěru staršich na Worklečanskim šulskim sportnišću wulki stan natwarił. Póndźelu přirjadowachu dźěći jednotliwym skupinam, kaž kuzłarjam, klawnam, artistam a dalšim.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND