Za podpěru trjebaja wěstotu

srjeda, 10. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rada Njeswačanskeje gmejny pomha dom kata zachować

Njeswačidło (JK/SN). Wulka ličba čłonow Njeswačanskeho Towarstwa přećelow domizny a kultury pokaza na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady na to, zo maja něšto na wutrobje. Předsyda Dieter Petschel předstaji koncepciju iniciatiwneje skupiny, zdźeržeć dom kata na Lišej horje. „Je najwjetši čas, dom zachować a rozmyslować, jón na nowe městno přestajić“, Petschel rjekny, złožujo so tež na wuprajenje a posudk fachowcow. Čłon załožby za tykowane domy ze stołom Arnd Matthes prócowanja towarstwa, zdźeržeć jónkrótnu chěžu wobkrući. Wona je najstarša swojeho razu w Sakskej a hódna, zo ju zachowaja.

Koncepcija domiznisko-kulturneho towarstwa předwidźi, dom kata na Lišej Horje wottwarić a při Chasowskim młynje zaso natwarić. Tam móhł nastać muzej wo stawiznach gmejny a regiona. Najprjedy pak dźe wo to, dom zachować. Pomnikoški trochuje, zo móhli 80 procentow drjewa chěže znowa wužiwać. Tež dźěl hlinjanych sćěnow hodźi so w cyłku zdźeržeć, a kamjenje a cyhele móhli při natwarje na nowym městnje wužiwać. Čłonojo towarstwa bychu w swójskej režiji zakłady za dom natwarili a so wo ćěsliske a mulerske dźěła ­starali. Nachwilnje bychu twarjenje na Njeswačanskim ryćerkuble mjezyskła­dować móhli.

Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) projekt zasadnje podpěruje. Ma-li pak gmejna pomhać, dyrbjał financny koncept hač do kónca zawěsćeny być. Kaž Arnd Matthes rjekny, trochuja kóšty na nimale 60 000 eurow. Zwjesć móhli pjenjezy ze zběrkami a darami towarstwa, z podpěru pomnikoškita kaž tež z pomocu spěchowanskich srědkow programa Leader. Gmejnscy radźićeljo projekt tohorunja podpěruja, chcedźa pak runje tak wěstosć w planowanju financow. Na žadyn pad njepodpěraja projekt, kotryž sej pozdźišo financnu pomoc gmejny wužada. Z jara derje přihotowanej prezentaciju předstaji Handrij Wirth stawi­zny domu kata a prócowanja towarstwa, jón zachować. Na kóncu wolóži to radźićelam rozsud, swoju podpěru připrajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND