Nowy móst zhromadnje twarili

štwórtk, 11. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šwarna ličba ludźi je wčera w Lipju w Pančicach-Kukowje sobu dožiwiła, kak tam při pomniku Ćišinskeho nowy drjewjany móst přepodachu.  Foto: Marian Wjeńka Šwarna ličba ludźi je wčera w Lipju w Pančicach-Kukowje sobu dožiwiła, kak tam při pomniku Ćišinskeho nowy drjewjany móst přepodachu. Foto: Marian Wjeńka

Pomnik Jakuba Barta-Ćišinskeho dyrbješe sej nimoducy w Lipju w Pančicach-Kukowje minjene štyri lěta z trochu zdalenosće wobhladać, dokelž nad Młynskej hrjebju žadyn móst njebě. Wot wčerawšeho tam zaso jedyn je.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Mosty su zdawna rjane přirunanje za zwiski mjez ludźimi, krajemi a ludami a su wuraz zwjazanosće a zhromadnosće. Tule symboliku začuwachu wčera tež w Lipju w Pančicach-Kukowje, jako tam nowy drjewany móst nad Młynskej hrjebju přepodachu. Nastał je wón w zhromadnym projekće dźěłarnje swjateho Michała w Pančicach-Kukowje a Wustawa powołanskeho aktiwizowanja w Świerzawje blisko Jelenjeje Góry, kotryž Europska unija spěchuje. Hudźbnje wobrubił je wčerawšu swjatočnosć chór Šule Ćišinskeho. A dźěći njejsu jeno serbsce a němsce, ale tež jendźelsce spěwali.

Symbol zwjazanosće wuzběhny tohorunja abatisa klóštra Marijineje hwězdy Gabriela Hesse, kotraž móst pozdźišo požohnowa a banćik sobu přetřiha. Nawoda Świerzawskeho wustawa Kamil Krupiński podšmórny, kak derje je so zhromadne dźěło mjez woběmaj zarjadnišćomaj wuwiło. Prěni zhromadny projekt bě Florianowy woheń, kiž drje sej mjeztym mnozy w lětnim času rady na swojej terasy zaswěća. Ze samsnym spěchowanskim programom přetwarja klóštersku pjekarnju. Ale tež na pólskim boku so něštožkuli stawa, kaž tamniši projektowy koordinator Zygmunt Potocki Serbskim Nowinam rozłoži. Tak saněrowachu lěta 2011 stary młyn. Jako najnowši projekt zaměstnjeja w nim hóstne stwy za rehabilitaciske naprawy zbrašenych.

Nowy móst w Lipju běchu zbrašeni z Němskeje a Pólskeje w swojim praktikumje w Pančičanskej dźěłarni pod nawodom Steffena Wjacławka natwarili, tak zo běchu na nim Němcy, Polacy a Serbja wobdźěleni. Drjewjana konstrukcija steji nětko něšto metrow dale do směra na Swinjarnju, hdźež něhdy hižo raz móst bě. Hinak hač dotalny je nowy móst trochu wyše natwarjeny, tak zo so w padźe wulkeje wody pod nim žane hałzy na­kopić a jón wobškodźić njemóža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND