Pjenjezy za pěstowarnju a wsy

póndźela, 15. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo gmejny Łaz wo wužiwanju komunalneje pawšale diskutowali

Łaz (AK/SN). Lětnu pawšalu 70 000 eurow Swobodneho stata Sakskeje k zesylnjenju wjesneho ruma chce gmejna Łaz takrjec na dwaj dźělej rozkuskować. Kaž radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, wužiwaja 50 000 eurow za ponowjenje Łazowskeje pěstowarnje w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. 20 000 eurow ma na dobro jednotliwych wjesnych dźělow być, hdźež rozdźěla pjenjezy po ličbje wobydlerjow. Srědki móhli potom za mjeńše naprawy wužiwać. Wjesne rady dyrbja hač do 27. junija swoje namjety gmejnje zapodać. Při tym maja tež ideje wobydlerjow zapřijeć. Wo doskónčnym wužiwanju rozsudźi potom gmejnska rada­.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND