Projekt skónčnje zwoprawdźa

póndźela, 15. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Błohašecy (SN). Kolesowarjam ze za­padnych kónčin Budyšina přichodnje puć do wokrjesneho města trochu wolóža. W Błohašecach planuja kolesowanski puć a chódnik podłu statneje dróhi S 100. Za njej je město tele dny přizwolenje spěchowanskich­ srědkow we wobjimje 526 000 eurow dóstało. Naprawa je dźěl projekta krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad, kotryž planuje wutwar křižowanišća S 100 a S 107 a z tym zwisowacy kolesowanski puć wot Błohašec hač ke křižowanišću.

Nowa šćežka ma wobstejacy kolesowanski puć wot wotbóčki k přemysłownišću z Błohašecami zwjazać a dale hač ke křižowanišću wjesć. To budźe přede­wšěm tež na dobro šulerjow, kotřiž dóstanu so potom po wěsćišim puću hač k busowemu zastanišću. Tuchwilu dyrbja woni podłu hłowneje dróhi nóžkować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND