„Zelena swěca“ za nowy centrum

štwórtk, 18. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Załožba za serbski lud planuje, w Budyšinje na Hošic hasy nowy serbski zetkawanski centrum zarjadować. Twarjenje „Stareje póstownje“ ma so po pomniko­škitnych předpisach saněrować.

Budyšin (SN/mwe). Z wjetšinu hłosow su Budyscy radźićeljo wčera na zjawnym posedźenju měšćanskeje rady předani mě­sće słušacej ležownosći Załožbje za serbski lud přihłosowali. Płaćizna za pomnikoškitane twarjenje a k tomu słušacu ležownosć na Hošic hasy 9 – cyłkownje 1 520 kwadratnych metrow – wučinja wotpowědnje posudkej 42 000 eurow. Za dalšu, 250 kwadratnych metrow wulku ležownosć na Hošic hasy 7 płaći załožba 47 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND