Łužiske naměsto nětko twarnišćo

wutora, 23. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MWj). Łužiske naměsto we Wojerecach je wot dźensnišeho wulke twarnišćo. Městno před Łužiskej halu za do­hromady nimale 500 000 eurow saně­ruja, zdźěla tamniše měšćanske zarjadnistwo w nowinskej informaciji. Po cyłym naměsće chcedźa nowe betonowe platy skłasć a roły, po kotrychž dešćikowa woda wotběži, ponowić. Mjeztym zo změja betonowe platy wšelake šěre barby, wostanu plesternaki w nakromnych pasmach skerje ćmowožołte.

Na studni wosrjedź naměsta so lědma što změni. Wona tež wobstatk twarskeho projekta njeje. Trěbne pak su někotre přiměrjenja wysokosćow při wonkownym wobhrodźenju kwětkowych rabatow. To sobu zaruča, zo budźe naměsto tež přichodnje dospołnje bjez zadźěwkow přistupne. Tuchwilne móžnosće posydnjenja wostanu, kajkež su. To samsne płaći za wobswětlensku připrawu. Chcedźa pak nowe wotpadkowe sudobja nastajić, kaž w nowinskej zdźělence rěka. Dale w njej pisaja, zo njebudu štomy wokoło studnje zachować móc, dokelž dyrbja tež tam wysokosće přiměrić. Za to chcedźa štyri nowe štomy sadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND