Stara so wo serbske naležnosće

srjeda, 24. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wo serbskosć w Rakečanskej gmejnje so na wjacorych městnach angažuja, mjez druhim w Domowinskej skupinje Komorow-Rakecy-Trupin abo w tam­nišej Bjesadźe. Nětko so tež w gmejnskim zarjadnistwje w tym nastupanju něšto hiba.

Rakecy (JK/SN). Loni je Rakečanska gmejnska rada wobzamknyła wustawki k spěchowanju serbskeje rěče a kultury w gmejnje. Wustawki předwidźa, zo wjesnjanosta radźićelam ručež móžno namjetuje, wuzwolić społnomócnjenu abo społnomócnjeneho za serbske naležnosće. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) swój namjet předstaji. Sobudźěłaćerka gmejnskeho zarjadnistwa Jaqueline Schneider je so zwólniła wuprajiła, přewzać nic runje lochki nadawk, so wo serbske naležnosće w gmejnje starać.

Kaž wjesnjanosta radźićelam zdźěli, je Jaqueline Schneider spušćomna a swědomita gmejnska sobudźěłaćerka, kotraž je sej noweho wužadanja wědoma a nadawkam w tym wobłuku zrosćena. Tak chce so wona ze štyri dalšimi kolegowkami gmejnskeho zarjadnistwa nazymu na kursu serbšćiny wobdźělić a znajo­mosće serbskeje rěce a kultury wukmanić. Ra­kečanska Domowinska skupina je z namjetom wjesnjanosty za zastojnstwo społnomócnjeneje přezjedna a je pomoc a podpěru při spjelnjenju přichodnych nadawkow w gmejnje nastupajo serbsku rěč a kulturu přilubiła.

Čłonojo Rakečanskeje gmejnskeje rady­ tuž Jaqueline Schneider jedno­hłósnje do jeje čestnohamtskeho zastojnstwa wuzwolichu. Nimo jeje noweho wužadanja so wona dale w financnym wotrjedźe gmejny hromadźe z tamnišej nawodnicu Franzisku Pfeiffer wo komunalne financy stara a ju po potrjebje zastupuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND