To móhło tež hórje wuńć

srjeda, 24. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čołmiki za teptanje po wodźe při Budyskim spjatym jězoru su njeznaći minjene dny manipulowali, tak zo je so tam nimale njezbožo stało.  Foto: Toni Lehder Čołmiki za teptanje po wodźe při Budyskim spjatym jězoru su njeznaći minjene dny manipulowali, tak zo je so tam nimale njezbožo stało. Foto: Toni Lehder

Budyšin (SN). Móžno, zo chcychu sej njeznaći minjeny kónc tydźenja při Bu­dyskim spjatym jězoru jenož požorto­wać. To pak móhło tež hórje wuńć. Ćichi pjatk mějachu při pobrjóžnej barje tójšto wopytowarjow. Jim njeposkići wobsedźer Matthias Schneider jenož lód a napoje, ale tež čołmiki, z kotrymiž móžeš po jě­zoru teptać.

Popołdnju nadobo telefon Matthiasa Schneidera klinkaše. Pola njeho přizjewi so swójba, kotraž bě z jednym z čołmikow runje na wodźe, jako pytny, zo so plasti­kowy płuwak nastroja poněčim z wodu pjelni. Runje za tajki nuzny pad je na čołmiku nalěpk z nuzowym čisłom. Wob­sedźer swójbu změrowa a rozłoži, zo ma čołmik hišće přidatne płuwaki a zo so podnurić njemóže. Runočasnje za­zwoni wón sobudźěłaćerjow, kotrajž z dalšim čołmikom na pomoc chwataštaj. Tak je swójba jenož tróšku mokre nohi dóstała, hewak so ničo njesta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND