Město podpěruje sportowcow

srjeda, 24. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo wo přiražce we wobjimje 5 000 eurow diskutowali

Kulow (AK/SN). Wjace hač 200 čłonow wopřijace sportowe towarstwo DJK Běło-módri Kulow chce swoje dotalne sanitarne a socialne twarjenje wottorhać a znowa natwarić. Tole chce město z přiražku 5 000 eurow podpěrać, kaž měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu.

„Naprawa chwata. Trenarjo a hrajerjo su hižo započeli socialny dźěl wuru­mować“, wuzběhny čłon předsydstwa to­warstwa Sören Börner. Za twar angažuje so tež bywši Kulowski měšćanosta Udo Popjela. Předewzaće płaći dohromady 145 000 eurow. Towarstwo prócuje so wo spěchowanske srědki z programa Leader. Próstwu tuchwilu wobdźěłuja, tak zo nadźijeja so na 75procentowske spěchowanje. To by nimale 110 000 eurow było. Zbytk chce towarstwo ze swójskimi srědkami, z darami, z pomocu sponsorow a z komunalnej přiražku zwjesć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND