Z jězdźenku darmotny zastup

štwórtk, 25. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

18. nalětnje přirodowe wiki w Stróži wabja zajutřišim z regionalnymi wudźěłkami, kulinariskimi wosebitosćemi Hornjeje Łužicy a tež ze serbskej hudźbu a rejemi.

Stróža (SN). Zajutřišim, 27. apryla, zaso tak daloko je. Němsko-serbske nalětnje wiki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty 18. raz wopytowarjow přeprošuja. Wot 10 do 17 hodź. předstaji so na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata wjace hač 80 wikowarjow, rjemjeslnikow a ratarjow ze swojimi re­gionalnymi a ekologiskimi wudźěłkami. Dypkownje k spočatkej zahrodoweje ­sezony poskićuja zahrodnistwa symjo a rostliny wšelakich družin sadu, zeleniny a kerkow. Ale tež ći, kotřiž so za dźěło z motyku a hrabjemi njezajimuja, nadeńdu šěroki sortiment keramiki, kosmetiki, drasty a wjele dalšeho. Hosćencarjo, pjekarjo, rěznicy a dworowe wobchody změja mnohostronski kulinariski spektrum rybjacych wudźěłkow, twarožka, praženych kołbaskow, słódkich specialitow a wjele dalšeho přihotowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND