Hišće jedne městno kultury?

štwórtk, 25. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobsedźerjo Biskopičanskeho kina nochcedźa konkurenca być

Biskopicy (UM/SN). Plany za bywše Bisko­pičanske kino su tam njedawno we wobłuku wječora wotewrjenych duri předstajili. Při tym jewješe so wězo prašenje, kak so projekt z kulturnym domom w měsće znjese. „Ně, njejsmy konkurenca kulturnemu domej“, wotmołwi Heiko Düring, sobuzałožer towarstwa Kulturort. Te běchu 2014 załožili, zo móhli dźěl tehdy zrodźenych idejow za wožiwjenje kulturneho žiwjenja w Bisko­picach zwoprawdźić. Jedna z idejow bě, kino wožiwić.

Wot toho časa dźěłachu iniciatorojo projekta skerje za ćichim. Nětko pak swoje­ plany zjawnosći předstajichu. Mjez druhim chcedźa programowe kino etablěrować a z Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom zhromadnje dźěłać, kotrež móhło na Krala Albertowej žurli wustupić. Wobydlerjo sami móhli dalše ideje zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND