Wjac serbskich wobsahow poručenje

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z temowym stejnišćom pokazuja we Wojerowskej turistiskej informaciji Łužiska jězorina na serbskosć regiona. Sobudźěłaćerce Anja Heeger a Ulrike Hasselbauer (wotlěwa) zajimcam rady wobšěrniše informacije podawatej. Foto: Andreas Kirschke Z temowym stejnišćom pokazuja we Wojerowskej turistiskej informaciji Łužiska jězorina na serbskosć regiona. Sobudźěłaćerce Anja Heeger a Ulrike Hasselbauer (wotlěwa) zajimcam rady wobšěrniše informacije podawatej. Foto: Andreas Kirschke

Wojerowska turistiska informacija přeprošuje z temowym stejnišćom

Wojerecy (AK/SN). Lisa Schug wotkrywa sej runje Wojerecy. „Z ćahom sym spěšnje tu“, měni wuměnkarka ze Zhorjelca. W turistiskej informaciji Łužiska jězorina so wona nad temowym stejnišćom ze serbskej narodnej drastu, serbskimi wučbnymi materialijemi a serbskimi medijowymi wudźěłkami dźiwa. Zajimowana praša so wona sobudźěłaćerce Anju Heeger a Ulriku Hasselbauer. Wona chcyła wjac wo pochadźe, stawiznach a dźensnišim žiwjenju Serbow wědźeć.

„Dale a wjac turistow z cyłeje Němskeje prašeja so za jónkrótnosćemi regiona“, praji Anja Heeger. Woni dźiwaja so nad dwurěčnymi pućnikami. Porik z Bayerskeje na přikład prašeše so loni, hač njemóhł wjac wo Serbach, jich rěči a kulturje zhonić. Muž a žona prašeštaj so tež za dokładnym wurjekowanjom. Na to zrodźi Gabriela Linakowa, wot lěta 2010 społnomócnjena města za serbske naležnosće, mysl wuhotować temowe stejnišćo. Dokładnje a z lubosću bě wona je natwariła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND