Wjac serbskich wobsahow poručenje

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z temowym stejnišćom pokazuja we Wojerowskej turistiskej informaciji Łužiska jězorina na serbskosć regiona. Sobudźěłaćerce Anja Heeger a Ulrike Hasselbauer (wotlěwa) zajimcam rady wobšěrniše informacije podawatej.  Foto: Andreas Kirschke Z temowym stejnišćom pokazuja we Wojerowskej turistiskej informaciji Łužiska jězorina na serbskosć regiona. Sobudźěłaćerce Anja Heeger a Ulrike Hasselbauer (wotlěwa) zajimcam rady wobšěrniše informacije podawatej. Foto: Andreas Kirschke

Wojerowska turistiska informacija přeprošuje z temowym stejnišćom

Wojerecy (AK/SN). Lisa Schug wotkrywa sej runje Wojerecy. „Z ćahom sym spěšnje tu“, měni wuměnkarka ze Zhorjelca. W turistiskej informaciji Łužiska jězorina so wona nad temowym stejnišćom ze serbskej narodnej drastu, serbskimi wučbnymi materialijemi a serbskimi medijowymi wudźěłkami dźiwa. Zajimowana praša so wona sobudźěłaćerce Anju Heeger a Ulriku Hasselbauer. Wona chcyła wjac wo pochadźe, stawiznach a dźensnišim žiwjenju Serbow wědźeć.

„Dale a wjac turistow z cyłeje Němskeje prašeja so za jónkrótnosćemi regiona“, praji Anja Heeger. Woni dźiwaja so nad dwurěčnymi pućnikami. Porik z Bayerskeje na přikład prašeše so loni, hač njemóhł wjac wo Serbach, jich rěči a kulturje zhonić. Muž a žona prašeštaj so tež za dokładnym wurjekowanjom. Na to zrodźi Gabriela Linakowa, wot lěta 2010 społnomócnjena města za serbske naležnosće, mysl wuhotować temowe stejnišćo. Dokładnje a z lubosću bě wona je natwariła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND