Časowy plan wohroženy

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Delanscy gmejnscy radźićeljo dwěluja na sprawnej podpěrje politikarjow

Róžant (JK/SN). Za přihoty a zwoprawdźenje nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje stej sej gmejna a gmejnska rada nastajiłoj konkretny časowy a wobsahowy plan, po kotrymž chcedźa postupować, zo by so wulki projekt derje poradźił. Tutón časowy plan je nětko wohroženy. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, wozjewi so spočatk přichodneho tydźenja cyłoeuropske wupisanje planowanskich dźěłow za pěstowarnju. Wupisanje je nastajiła pječa nazhonita Drježdźanska firma. Wona pak sej přeco zaso wudospołnjenja a dodawki ze stron gmejny a Budyskeho krajnoradneho zarjada žadaše. Tuž so cyły měsac miny, prjedy hač bě wupisanje hotowe. Tele zakomdźenje zbudźi na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady njezrozumjenje a radźićeljo běchu widźomnje přesłapjeni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND