Zahaja jubilejnu sezonu

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pančicy-Kukow (SN). W zežiwjenskim a zelowym centrumje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w Pančicach-Kukowje zahaja njedźelu, 28. aprylu, w 13 hodź. lětušu 25. zahrodowu sezonu. Nimo znatych zahrodowych wobłukow čakaja na wopytowarjow nowosće. Tak su w zašłych měsacach areal při južnej muri přetwarili a so tam nětko z winom zaběraja. K tomu chcedźa tam njedźelu tři winowe pjenki sadźić a turistiska infor­macija z Diesbara-Seußlitza informuje wo turistiskich poskitkach w sakskim winowym kraju. Tohorunja nowa je wustajeńca wo prawym wužiwanju žiwidłow, kotruž njedźelu wotewru. Wot 14.30 hodź. poskića pisany kulturny program, mjez druhim z livehudźbu kapały „5 an der Feier“. Wjaz jako štom lěta sadźitaj abatisa Gabriela Hesse kaž tež zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a předsyda Kruha přećelow Marijineje hwězdy Alojs Mikławšk (CDU). Nalětnje wiki a poskitki za dźěći stej dalšej přičinje, sej njedźelu do klóšterskeje zahrody dóńć. Wo ćělne derjeměće postaratej so runja zašłym 24 lětam Zelnakec pjekarnja a klóšterska pjekarnja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND