Klětu wuknjacy přećahnu

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła. Foto: Andreas Kirschke Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła. Foto: Andreas Kirschke

Twar Slepjanskeho šulskeho kompleksa w časowym a pjenježnym ramiku

Slepo (AK/SN). Na dnju wotewrjeneho twarnišća su sej sobotu w Slepom mnozy zajimcy nastawacy němsko-serbski šulski centrum wobhladali. „Smy w ča­sowym a pjenježnym ramiku“, zjima Annett­ Dreißig, kotraž je ze stron gmejny za projekt zamołwita.

Nowe kubłanišćo nastawa na 54 000 kwadratnych metrach. 80 procentow wšěch dźěłow dyrbjachu po wšej Europje wupisać. Runočasnje k nutřkownemu wuhotowanju zakładneje a wyšeje šule kaž tež horta, biblioteki a sportownje nastawaja wonkowne připrawy. Tak změje sportnišćo 400metrowskej běhanskej čarje, připrawje za kulostork a dalokoskok, wolejbulnišćo a gymnastisku łuku. 12. decembra ma šulski centrum hotowy być. Potom měsac dołho wšitko přepruwuja. W zymskich prózdninach 2020 wuknjacy zakładneje a wyšeje šule přećahnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND