Klětu wuknjacy přećahnu

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła.  Foto: Andreas Kirschke Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła. Foto: Andreas Kirschke

Twar Slepjanskeho šulskeho kompleksa w časowym a pjenježnym ramiku

Slepo (AK/SN). Na dnju wotewrjeneho twarnišća su sej sobotu w Slepom mnozy zajimcy nastawacy němsko-serbski šulski centrum wobhladali. „Smy w ča­sowym a pjenježnym ramiku“, zjima Annett­ Dreißig, kotraž je ze stron gmejny za projekt zamołwita.

Nowe kubłanišćo nastawa na 54 000 kwadratnych metrach. 80 procentow wšěch dźěłow dyrbjachu po wšej Europje wupisać. Runočasnje k nutřkownemu wuhotowanju zakładneje a wyšeje šule kaž tež horta, biblioteki a sportownje nastawaja wonkowne připrawy. Tak změje sportnišćo 400metrowskej běhanskej čarje, připrawje za kulostork a dalokoskok, wolejbulnišćo a gymnastisku łuku. 12. decembra ma šulski centrum hotowy być. Potom měsac dołho wšitko přepruwuja. W zymskich prózdninach 2020 wuknjacy zakładneje a wyšeje šule přećahnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND