Hoyspoty derje wužiwane

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Něhdźe dwaj měsacaj su we Wojerecach a pjeć měšćanskich dźělach tak mjenowane Hoyspoty přizamknjene. Takle mjenuja tam městna, hdźež móžeš mobilnje a darmotnje do interneta. Prěnje statistiske wuhódnoćenje pokazuje, zo wobydlerjo a hosćo tule móžnosć rady wužiwaja.

Njezadźiwa, tak rěka w zdźělence města, zo ludźo poskitk najčasćišo na Łužiskim naměsće a na torhošću před radnicu trjebaja. Derje přiwzaty je tohorunja Hoyspot na naměsće před dwórnišćom, předewšěm wot pućowacych a šulerjow. W pjeć měšćanskich dźělach widźa porno tomu hišće rezerwy, při čimž při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu wobstajny přirost zwěsćeja. Mjeztym zo registrowachu tam jutry wšědnje něhdźe 30 wužiwarjow, drje budźe jich přichodnje za čas turistiskeje sezony wjace. Dźewjeć Hoyspotow wužiwa wšědnje dohromady něhdźe 200 ludźi, štož wobhladuje měšćanske zarjadnistwo jako pozitiwne wuwiće. Najwjetšu ličbu zwěsćichu 18. apryla. Na tym dnju je 273 wosobow internetny serwis trjebało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND