Hórka a koniki za pěstowarnju

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Měšćanosta dr. Robert Böhmer a nawodnica Budyskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ Grit Henčlowa zhonitaj wot Wiebke Petters z  Radebergskeho  planowanskeho běrowa (wotlěwa), kak chce Křesćansko-socialny kubłanski skutk jako nošer kubła nišća dźěl wonkownych připrawow přetwarić.  Foto: André Wucht Měšćanosta dr. Robert Böhmer a nawodnica Budyskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ Grit Henčlowa zhonitaj wot Wiebke Petters z Radebergskeho planowanskeho běrowa (wotlěwa), kak chce Křesćansko-socialny kubłanski skutk jako nošer kubła nišća dźěl wonkownych připrawow přetwarić. Foto: André Wucht

Budyski měšćanosta za financy dr. Robert Böhmer je tudyšej Serbskej pěstowarni „Jan Radyserb-Wjela“ zawčerawšim přizwolenje wo spěchowanskich srědkach přepodał. Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) jako nošer chce w zarjadnišću na Friedricha Engelsowym naměsće dźěl wonkownych připrawow přetwarić.

Budyšin (SN). Cyle po słowjanskej tradiciji witachu chowancy Budyskeje serbskeje pěstowarnje měšćanostu kaž tež zastupjerjow CSB a planowanskeho běrowa z chlěbom a selu. Někotři běchu nimo toho ze swojimi kubłarkami mały serbski a němski program zestajili. Wšako mějachu k tomu tež wšu přičinu. Dr. Robert Böhmer měješe mjenujcy přizwolenje wo spěchowanskich srědkach při sebi. Město Budyšin ze 100 000 eurami plan CSB podpěruje, prěni dźěl wonkownych připrawow kubłanišća přetwarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND