Hórka a koniki za pěstowarnju

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Měšćanosta dr. Robert Böhmer a nawodnica Budyskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ Grit Henčlowa zhonitaj wot Wiebke Petters z Radebergskeho planowanskeho běrowa (wotlěwa), kak chce Křesćansko-socialny kubłanski skutk jako nošer kubła nišća dźěl wonkownych připrawow přetwarić. Foto: André Wucht Měšćanosta dr. Robert Böhmer a nawodnica Budyskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ Grit Henčlowa zhonitaj wot Wiebke Petters z Radebergskeho planowanskeho běrowa (wotlěwa), kak chce Křesćansko-socialny kubłanski skutk jako nošer kubła nišća dźěl wonkownych připrawow přetwarić. Foto: André Wucht

Budyski měšćanosta za financy dr. Robert Böhmer je tudyšej Serbskej pěstowarni „Jan Radyserb-Wjela“ zawčerawšim přizwolenje wo spěchowanskich srědkach přepodał. Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) jako nošer chce w zarjadnišću na Friedricha Engelsowym naměsće dźěl wonkownych připrawow přetwarić.

Budyšin (SN). Cyle po słowjanskej tradiciji witachu chowancy Budyskeje serbskeje pěstowarnje měšćanostu kaž tež zastupjerjow CSB a planowanskeho běrowa z chlěbom a selu. Někotři běchu nimo toho ze swojimi kubłarkami mały serbski a němski program zestajili. Wšako mějachu k tomu tež wšu přičinu. Dr. Robert Böhmer měješe mjenujcy přizwolenje wo spěchowanskich srědkach při sebi. Město Budyšin ze 100 000 eurami plan CSB podpěruje, prěni dźěl wonkownych připrawow kubłanišća přetwarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND