Wjace činić za młodych ludźi poručenje

štwórtk, 09. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Połni elana su młodźi Serbja, kotřiž kandiduja za wólby noweje Budyskeje měšćanskeje rady 26. meje. Su to Měrćin Bałcar (Lěwica),  Alexander Pólk (FDP), Benjamin Wirth (SPD) a Julian Nyča (Zeleni, wotlěwa).  Foto: SN/Hanka Šěnec Połni elana su młodźi Serbja, kotřiž kandiduja za wólby noweje Budyskeje měšćanskeje rady 26. meje. Su to Měrćin Bałcar (Lěwica), Alexander Pólk (FDP), Benjamin Wirth (SPD) a Julian Nyča (Zeleni, wotlěwa). Foto: SN/Hanka Šěnec

Młodźi serbscy kandidaća za Budysku měšćansku radu so předstajili

Budyšin (JK/SN). Za přichodnu Budysku měšćansku radu kandiduja mjez druhim štyrjo młodźi Serbja. Tući su sebje a swoje politiske zaměry kaž tež předstawy, skutkować w přichodnej politiskej zamołwitosći, wčera wječor w Budyskej Kehelerni předstajili. Krótkodobnje zwołane zarjadowanje by sej hladajo na wažnosć komunalnych wólbow a politiske žiwjenje Budyšina wjetši zajim wobydlerjow sprjewineho města zasłužiło. Tak je jenož horstka zajimcow přewšo naročne a spodobne nahlady młodych muži sćěhowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND