Akcija na mnohe wašnje pozbudźa

pjatk, 10. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Budyska Serbska cyrkej je jedna ze stacijow w sprjewinym měsće, hdźež su wosebite swětłowe křiže widźeć. Foto: SN/Hanka Šěnec Budyska Serbska cyrkej je jedna ze stacijow w sprjewinym měsće, hdźež su wosebite swětłowe křiže widźeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dwaj měsacaj po zahajenju wuměłskeho projekta „Swětło pozbudźa“ z Reck-linghausenskim wuměłcom Ludgerom Hinsu móža organizatorojo prěnju pozitiwnu mjezybilancu sćahnyć.

Budyšin (SN). „Naš ekumeniski projekt je derje přiwzaty. Na mnohich zarjado­wanjach so wobstajnje 30 do wjacore sta wopytowarjow wobdźěleja“, praji tachantski farar Wito Sćapan jako sobuiniciator. Na 13 wažnych městnach w Budyšinje a blišej wokolinje su swětłowe křiže a dalše dźěła wuměłca Ludgera Hinsy widźeć,­ mjez druhim w Muzeju Budyšin, w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, w Budyskim wopomnišću, w Smochčanskim Domje biskopa Bena kaž tež w cyr­kwjach města. W tachantskej cyrkwi su wjacore twórby wuměłca widźeć. Hač do swjatkow steji hišće dobry dźesatk zarjadowanjow na programje. Samo na jednym z měšćanskich busow je wabjenje za projekt naćišćane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND