Akcija na mnohe wašnje pozbudźa

pjatk, 10. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Budyska Serbska cyrkej je jedna ze stacijow w sprjewinym měsće, hdźež su wosebite swětłowe křiže widźeć.  Foto: SN/Hanka Šěnec Budyska Serbska cyrkej je jedna ze stacijow w sprjewinym měsće, hdźež su wosebite swětłowe křiže widźeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dwaj měsacaj po zahajenju wuměłskeho projekta „Swětło pozbudźa“ z Reck-linghausenskim wuměłcom Ludgerom Hinsu móža organizatorojo prěnju pozitiwnu mjezybilancu sćahnyć.

Budyšin (SN). „Naš ekumeniski projekt je derje přiwzaty. Na mnohich zarjado­wanjach so wobstajnje 30 do wjacore sta wopytowarjow wobdźěleja“, praji tachantski farar Wito Sćapan jako sobuiniciator. Na 13 wažnych městnach w Budyšinje a blišej wokolinje su swětłowe křiže a dalše dźěła wuměłca Ludgera Hinsy widźeć,­ mjez druhim w Muzeju Budyšin, w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, w Budyskim wopomnišću, w Smochčanskim Domje biskopa Bena kaž tež w cyr­kwjach města. W tachantskej cyrkwi su wjacore twórby wuměłca widźeć. Hač do swjatkow steji hišće dobry dźesatk zarjadowanjow na programje. Samo na jednym z měšćanskich busow je wabjenje za projekt naćišćane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND