Dalše nadawki přepodali

pjatk, 10. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Přichodnu srjedu połoža zakładny kamjeń za nowy hort

Worklecy (SN/MWj). Nowy hort při Worklečanskej šuli je bjezdwěla tuchwilny najwjetši projekt w gmejnje. Tam su mjeztym z dźěłami tak derje pokročowali, zo maja porno planowanemu časowemu wotběhej dwaj tydźenjej předskoka. Zo móhli dale tak derje dźěłać, wotměchu wčera samo přidatne posedźenje gmejnskeje rady. Nimo někotrych dalšich dypkow, kotrež su w tym zwisku takrjec sobu wotdźěłachu, stejachu přichodne nadawki za nowy hort w srjedźišću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND