Serbšćina ma samozrozumliwa być

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Seraphina Pašcyna Foto: SN/Hanka Šěnec Seraphina Pašcyna Foto: SN/Hanka Šěnec

Za wólby Kulowskeje měšćanskeje rady 26. meje nastupi mjez druhim Seraphina Pašcyna z Kulowca. Skutkowanja w najwšelakorišich gremijach, na přikład jako poradźowaca čłonka techniskeho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika dla, běchu ju čłonojo Kulowskeje CDU narě­čeli, hač nochcyła so tež na komunalnej runinje angažować. Tak kandiduje nětko prěni raz za měšćanski parlament. ,,Zwopraw­dźić chcyła žiwu dwurěčnosć w gmejnje, tak zo je serbšćina wšudźe samo­zrozumliwa“, 44lětna wuzběhnje.

Mać dweju dźowkow prócowaše so zhromadnje z druhimi staršimi hižo wo to, załožić serbsku skupinu w Kulowskej pěstowarni, kotraž je w nošer­stwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Čestnohamtsce poradźuje wona zakładnu šulu w měsće a Wojerowski Lessin­go­wy gymnazij nastupajo serbske naležnosće, k čemuž słuša tež pěstowanje serbskich nałožkow. Za mejemjetanje je wona z dźěćimi bantowu reju wokoło meje nazwučowała. Dale bě sobu pomhała, serbsku narodnu drastu wobstarać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND