Mału wjes ze swětom zwjazaja

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale swójbna atmosfera knježeše na posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady pola Zahonec we Wěteńcy. Hosćićel Mikławš Zahon (za tejku) je radźićelow a wjesnjanow derje pohosćił. Foto: Jan Kral Nimale swójbna atmosfera knježeše na posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady pola Zahonec we Wěteńcy. Hosćićel Mikławš Zahon (za tejku) je radźićelow a wjesnjanow derje pohosćił. Foto: Jan Kral

Nimale swójbne bě zašłe posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady. Wone wotmě so pola Zahonec we Wěteńcy, hdźež hewak swójbne swjedźenje swjeća. To trochu wjace wopytowarjow přiwabi hač hewak.

Wěteńca (JK/SN). Jako jenička wjes Njebjelčanskeje gmejny dóstanje Wěteńca spěšny internet. To zdźěli wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) na njedawnym poslednim posedźenju gmejnskich radźićelow do komunalnych wólbow. Internetnje bě wjes dotal jeno špatnje zastarana. Dokładniše informacije tež techniskeho razu měješe poprawom pólski projektowy nawoda tuchwilnych dźěłow we Wěteńcy podać, wón pak dyrbješe schorjenja dla wotprajić. Přiwšěm su wjesnjenjo z postupowanjom dźěłow a z poměrom k twarskim dźěłaćerjam jara spokojom. Hłubokotwarska firma kładźe tučasnje roły do zemje, w kotrychž potom kable hač k jednotliwym domam sćahnu. Monterojo Němskeje telekom je pozdźišo w domach přizamknu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND