Tež w stanje derje klinčało

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nevio Gattner/Mia Kralec, Florian Zelnak/Amelie Hanušec kaž tež Jonas Pjetaš/Jadwiga Šnajdrec su lětuše tři kralowske mejske poriki w Pančicach-Kukowje. Po reji wokoło meje a běhu wo wjeršk podachu so wšitcy w ćahu po wsy.  Foto: Feliks Haza Nevio Gattner/Mia Kralec, Florian Zelnak/Amelie Hanušec kaž tež Jonas Pjetaš/Jadwiga Šnajdrec su lětuše tři kralowske mejske poriki w Pančicach-Kukowje. Po reji wokoło meje a běhu wo wjeršk podachu so wšitcy w ćahu po wsy. Foto: Feliks Haza

Najebać dešćikojte wjedro mejemjetanje derje wopytane było

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Trochu improwizować dyrbjachu młodostni při mejemjetanju w Pančicach-Kukowje. Tam je sobotu popołdnju jědnaće porow małych dźěći, wosom porow trochu wjetšich dźěći a 16 porow młodostnych na swjedźenišću swoje reje předstajiło. Wšitke holcy běchu katolsku narodnu drastu woblečene. Najebać mokre wjedro je wjele ludźi přihladowało. Wšón čas wjedro někak wudźerža, hakle jako běchu młodostni nimale dorejwali, poča so zaso dešćować, tak zo sej k „Šewcej“ wšitcy do stana wućeknychu. Tón bě na to z ludźimi kopaty połny a tak zhromadne spěwy hišće rjeńšo klinčachu. Reje přewodźachu Marija Šołćina, Měrćin Weclich, Eckhard Czapek a Tomaš Hejduška. Při napřemoběhu hólcow wopokaza so mjez małymi dźěćimi Nevio Gattner jako najspěšniši, wón wuzwoli sej Miju Kralec za kralownu. Mejski por trochu wjetšich dźěći rěkaštaj Florian Zelnak a Amelie Hanušec, a mjez młodostnymi wuzwoli sej Jonas Pjetaš Jadwigu Šnajdrec za kralownu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) We Worklecach wuzwoli sej Maksimilian Gruber z Worklec Luisu Budarjec z Wu dworja za mejsku kralownu. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND