Zelena swěca za přesydlerjow

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zo so najwjetši dźěl wobydlerjow za wotbagrowanje předwidźaneho Miłoraza do Slepoho přesydli, je hižo dlěši čas jasne. Za to su nětko tež trěbne twarske wustawki schwalili.

Slepo (AK/SN). Za přesydlerjow z Miłoraza do Slepoho twori tamniša gmejna krok po kroku wuměnjenja, zo móhli woni tam nowu domiznu nańć. Na swojim zašłym posedźenju je Slepjanska gmejnska rada za přesydlensku městnosć při Dźěwinskim puću wustawki wo twarskim planje wobzamknyła. Naćisk bě wot spočatka februara hač do spočatka měrca zjawnje wupołoženy. Zarjadnistwa a nošerjo zjawnych zajimow zwuraznichu w tym času swoje stejišća. Tež wobydlerjo móžachu swoje wobmyslenja a pokiwy přednjesć. Stejišćo zapodała je na přikład ewangelska swobodnocyrkwinska wosada Slepo-Brězowka. „Wona poskići cyrkwi ležownosć napřećo po­hrjebnišću na zelenej płoninje“, rozłoži planowar­ Ansgar Kaup. „Tele stejišćo pak bě překrótkodobne. Smy je najprjedy raz wróćo stajili.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND