Na kóncu dnjoweho porjada poručenje

wutora, 14. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjesny sejmik Serbsku rozprawu za lěto 2018 wčera přiwzał

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjesny sejmik je na swojim poslednim posedźenju nachilaceje so wólbneje periody rozprawu krajneho rady wo połoženju zachowanja, spěchowanja a wuwića serbskeje rěče a kultury kaž tež wo zwoprawdźenju wotpowědnych wokrjesnych wustawkow za lěto 2018 wčera jednohłósnje schwalił.

Zawodnje skedźbni krajny rada Michael Harig (CDU) na to, zo „sćěhuje rozprawa muster, kotryž bu hižo minjene lěta­ nałožowany“. Material je radźićelam pisomnje w němskej a serbskim prěni raz w jich maćeršćinje předležał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND