Zwěsća w gmejnje „njewuwiće“

wutora, 14. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Dr. Jürgen Wengler  Foto: Iris Brankač kowa  Dr. Jürgen Wengler Foto: Iris Brankač kowa

Mjez 34 wosobami, kotrež požadaja so wo sydło w nowej gmejnskej radźe Ma­lešec, je dr. Jürgen Wengler. We wjesnym dźělu Plusnikecach bydlacy je tuchwilu gmejnski radźićel w štwórtej wólbnej perio­dźe. Z nimale 72 lětami wón znowa za Lěwicu nastupi. To zwisuje ze zwě­sćenym „njewuwićom“ w komunje, kaž kandidat měni. Jedyn přikład za to je jemu­ mjezykomunalny jednanski koncept, kotryž su gmejny Malešecy, Radwor a Wulka Dubrawa we wobłuku swojeho zakładnocentralneho zwiska zdźěłać dali. Zestajane su tam hospodarske, socialne, kulturne a turistiske ćežišća. „Koncept je so w dalokej měrje bohužel w pisanskim blidźe zhubił.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND