Njedobry muster

wutora, 14. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Po mustru minjenych lět je Serbska rozprawa zapołožena. To rjekny krajny rada Michael Harig (CDU) wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika. Mustrej minjenych lět wotpowěduje tež jeje skoro skandalozne městno nimale na kóncu dnjoweho porjada. Wotpowědnu kritiku serbskeho wokrjesneho radźićela Kozela drje krajny rada přiwza, hač pak so přichodnje něšto změni? Strowe dwěle su woprawnjene. Wšako njebu mjerzacy fakt wčera prěni raz porokowany. Serbja pak njejsu jeničcy, za kotrychž do obligatoriskeje přestawki wosrjedź posedźenja chwile njeje. Hakle w měrcu kritizowachu wo­krjesni radźićeljo, zo steješe rozprawa społnomócnjeneje za ludźi ze zbrašenjemi – runje tak – na kóncu dnjoweho porjada.

Krajny rada poda rozprawu k płaćiwym wokrjesnym Serbskim wustawkam. Tohodla by so tajka do wobłuka „wustawki, postajenja, směrnicy“ hodźała. Tón steji na dnjowym porjedźe wo tójšto wyše hač „wšelčizny“ na kóncu. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND