Jónu žanu kandidatku nimaja poručenje

srjeda, 15. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Jako jenička CDU w gmejnach krajiny hole a hatow nimale wšudźe nastupi

Budyšin (SN/at). W srjedźišću druheho přehlada do wólbow gmejnskich radow 26. meje steja gmejny Rakecy, Njeswači­dło, Bóšicy, Radwor, Malešecy, Wulka Dubrawa a Wóspork w krajinje hole a hatow.

Na gmejnskej runinje je najwjace wolerskich zjednoćenstwow, z pomocu kotrychž chcedźa wjesnjenjo wuwiće swojeje komuny do rukow wzać. Wot w sakskej towaršnosći skutkowacych stron je CDU jenička, kotraž w nimale kóždej gmejnje – wuwzaće su Bóšicy – nastupi. Z mjenje kandidatami Lěwica na so skedźbnja, FDP jenož­ w Malešecach, Zeleni zaso w Rakecach. SPD so w podatym wobłuku wjace njejewi, AfD z jednotliwcami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND