Optimalne wuměnjenja za nowych komisarow

srjeda, 15. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski krajny policajski prezident Horst Kretzschmar (naprawo) wjeseli so na opti malne wukubłanske wuměnjenja w Budyšinje. Foto: Uwe Menschner Sakski krajny policajski prezident Horst Kretzschmar (naprawo) wjeseli so na opti malne wukubłanske wuměnjenja w Budyšinje. Foto: Uwe Menschner

Sakska policajska wysoka šula změje w Budyšinje dalši wažny centrum. Na prěni zaryw noweho stejnišća su sej wčera tež krajneho policajskeho prezidenta Horsta Kretzschmara přeprosyli.

Budyšin (UM/SN). Jako prěnje chcedźa w Budyšinje tam zaměstnjenu dotalnu policajsku šulu modernizować. Tak maja wčerawšemu prěnjemu zarywej dalše slědować. „Jedna so wo jara wobšěrne předewzaće z wjacorymi twarskimi wot­rězkami“, zwurazni na prěnim zarywje přitomny sakski financny minister Matthias­ Haß (CDU). Za to dyrbi wón cyłkownje 80 milionow eurow z krajneho etata přewo­stajić. To pak, kaž Haß rjekny, rady čini. „Inwesticija we wobłuku wu­kubłanskeje kwality sakskeje policije su derje zapołožene pjenjezy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND