Budyšin dale kulturna stolica poručenje

štwórtk, 16. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dr. Hozyna rozprawu dźěłoweho kruha za serbske naležnosće podała

Budyšin (SN/mwe). Z wjetšinu hłosow je Bu­dyska měšćanska rada wčera wobzamknyła, zo měło zarjadnistwo města pruwować, kak so „turistiski marketin­gowy koncept Budyšin“ financnje, per­sonelnje a strukturelnje zwoprawdźa. Po móžnosći měli hižo w běhu hospodarskeho lěta z naprawami započeć. Měšćansku radu dyrbjeli znajmjeńša jónu wob lěto wo stawje naprawow infor­mować. Do koncepta zapisani su Serbja, jich institucije a zarjadnišća w Budyšinje a zwon­ka města, runje tak kaž zawody a kubłanišća. Wšako mjenuje so sprjewine město kulturna stolica Serbow, a to z „dožiwjenskej serbskej kulturu“ runje tak kaž z nałožkami Serbow a nowymi poskitkami tež w susodnych krajach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND