Drěmace ideje zwoprawdźić

štwórtk, 16. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Jurij Młynk  Foto:    Feliks Haza Jurij Młynk Foto: Feliks Haza

Za Jasčana Jurja Młynka je samozrozumliwe swoje předewzaće za sanitarne, tepjenske a wopłóčkowe připrawy dale wjesć, byrnjež hižo starši hač 65 lět był. Dobre styki k partneram a wužiwarjam jeho posłužbow dźě zwjazuja. „Chcu to tež hišće chwilu za swojich kupcow činić, dołhož naslědnika nimam. Smy dotal w mjezsobnosći přeco spokojom byli, a to nochcu spušćić“, Młynk wuswětla. Runje tak mysli wón tež wo swojim skutkowanju za Rjemjesło Bóšicy w Bóščanskej gmejnskej radźe. Hižo 16 lět je w njej aktiwny. „W rozmołwje zhonju, što wobydlerjo paruja a što je jim wažne. To wězo­ na posedźenjach gmejnskeje rady praju­. Mam z toho dźěła stajnje wjeselo. Móžu sobu rěčeć, hdyž wo to dźe za gmejnu a jeje wobydlerjow rozsudźeć.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND