Wo Serbach we Łužicy so wobhonili

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Handrij Njek je dźensa dopołdnja seniorow měšćanskeje cyrkwinskeje wosady z Baden-Badena po Budyskej tachantskej cyrkwi wodźił. Foto: SN/Maćij Bulank Handrij Njek je dźensa dopołdnja seniorow měšćanskeje cyrkwinskeje wosady z Baden-Badena po Budyskej tachantskej cyrkwi wodźił. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (aha/SN). Njeposrědnje po politiskim přewróće je Gabriele Pattberg, redaktorka telewizije SWR-Südwestfunk do Drježdźan přišła. Tam najwjedowaše dźewjeć lět a po tym runje tak dołho w Lipsku redakciju ARD-aktualnje pola sćelaka MDR. Njeje do toho znała wuměnjenja a poměry, kaž běchu wone za čas NDR. Tež wo Serbach njeje ničo do toho wědźała, ale zajim za narodnu mjeńšinu zbudźi so w njej, jako so za kulojtym blidom wobdźěli. We 18 lětach dźěławosće pola MDR bě wjacore razy w Budyšinje a je so na serbskich wsach wot Radworja přez Pančicy-Kukow hač do Ralbic rozhladowała. Je w pěstowarnjach a šulach a druhdźe z ludźimi rěčała, zo by wo jich problemach a starosćach zhoniła. Mjeztym jako wuměnkarka zaso w swojej domiznje je tam wjele wo Serbach, jich nałožkach a kulturje powědała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND