Korigowany etat schwaleny

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hamorska gmejna na pokiwy komunalneho dohladowarstwa reagowała

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor swój dwójny etat za lěće 2019 a 2020 koriguje, z čimž reaguje na pokiwy a njedostatki komunalneho dohladowarstwa. Gmejnska rada je póndźelu nowopředźěłanu wersiju jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom je wobzamknjenje dwójneho etata wot 14. januara zběhnyła. „Zapřijeli smy nětko 200 000 eurow swójskich srědkow gmejny za polěpšenje wohnjoškita w Hamorskej zakładnej šuli, runje tak za wobstaranje mustwoweho transportneho woza MTW za Manjowsku wohnjowu woboru. Za nju dóstanjemy spěchowanje 23 000 eurow“, wujasni komornik Ulrich Bänsch. K nowemu etatej słušeja dale ponowjenje nadróžneho wobswětlenja na techniku LED, přichodne planowanja při Bjerwałdskim jězoru a dalše dypki. Nje­změnjeny wostanje plan městnow w zarjadnistwje komuny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND