Podpěruja politiske kubłanje

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). W Njebjelčicach kroča připóznate puće, šěrić wědu. Nimale dwě lěće wobsteji dorěčenje mjez Budyskej ludowej uniwersitu, Sakskej krajnej centralu za politiske kubłanje a Njebjelčanskej gmejnu, so zhromadnje wo politiske kubłanje na wsach starać. Nětko je ludowa uniwersita prěnju bilancu dźěła sćahnyła a Njebjelčicam dobry posudk wustajiła. Prócowanja, wjace za politiske a wšostronske kubłanje we wjesnym wobłuku činić, su so přikładnje wuwili.

Hač na polu wuwića wsy abo při zdźěłanju a zwoprawdźenju dołhodobnych projektow, aktiwity serbskeje gmejny su přez jeje mjezy znate. K tomu su přinošowali tež zarjadowanja ludoweje uniwersity, kotrež žiwjenje ludźi na wsy wobohaćeja. Tak su skićili dosć wulki spektrum zajimawych poskitkow, wědu šěrić. Organizatoram zarjadowanjow njeńdźe jeničce wo politiske kubłanje, ale wosebje wo to, ludźom na wsach spřistupnić pozadki wuwića towaršnosće, přirody a wobswěta. Mnohe zarjadowanja buchu derje přiwzate a su sprawny zajim zbudźili.

Tež, hdyž njejsu so wjesnjenjo sami abo ludźo z wokoliny hišće w přemóžacej ličbje na zarjadowanjach wobdźělili, wostanje tola tójšto z toho, štož so na zarjadowanjach w Njebjelčicach praji we wsy wisajo a so tam zakorjeni. Wosebje derje přiwzali su zarjadowanja wo ekologiskim ratarjenju a wo tendencach wuwića wsow a móžnosćow, na wsy twarić. Njedawne zarjadowanje wo financach je wulki zajim zbudźiło a mnohich ludźi z wokoliny wćipnych sčiniło na dalše tajke poskitki.

Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) widźi w tutych zarjadowanjach wosebity přinošk organizatorow ke skrućenju demokratije na bazy. „Z jich pomocu“, tak Harig podšmórny, „wutworjeja akterojo swójske stejišćo, wuknu wěcownje diskutować, sej napřećo hić a z pomocu kompromisow dale postupować.“

Referent w sakskej centrali za politiske kubłanje Andreas Heinrich wobkrući Njebjelčanskej gmejnje přikładne dźěło na polu politiskeho kubłanja. Ze zarjadowanjemi w rjedźe „Talk vor Ort“ abo we wobłuku tajkich wo ekologiskim ratarjenju a wuwiću na wsy gmejna Njebjelčicy pokazuje, zo ma zajim na tym, swojich wobydlerjow dale kubłać. Nimo toho tyja tajke podawki tomu, skrućić wjesnu zhromadnosć a sej bliže přińć. Wuspěchi Njebjelčanskeje gmejny w mnohich wubědźowanjach a projektach su dopokaz, zo w gmejnje wunošnje dźěłaja.

Pod smužku je dwulětna bilanca zhromadneho prócowanja třoch akterow dosć wuspěšna. Po tymle puću měli a budu dale kročić. Za lětsa su někotre dalše zajimawe zarjadowanja připowědźene. Wostanje nadźija, zo so na nich tež Njebjelčenjo sami wobdźěla a zo njepřewostaja politiske a powšitkowne kubłanje jenož tym, kotřiž z powołanskich přičin abo ze sprawneho zajima wot dale preč přińdu. Kubłać so nikomu nješkodźi, a zajimawa hodźina we wjesnej zhromadnosći a kubłacym přednoškom snano lěpje skutkuje hač wospjetowace so wusyłanje w telewizy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND