Podpěruja politiske kubłanje

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). W Njebjelčicach kroča připóznate puće, šěrić wědu. Nimale dwě lěće wobsteji dorěčenje mjez Budyskej ludowej uniwersitu, Sakskej krajnej centralu za politiske kubłanje a Njebjelčanskej gmejnu, so zhromadnje wo politiske kubłanje na wsach starać. Nětko je ludowa uniwersita prěnju bilancu dźěła sćahnyła a Njebjelčicam dobry posudk wustajiła. Prócowanja, wjace za politiske a wšostronske kubłanje we wjesnym wobłuku činić, su so přikładnje wuwili.

Hač na polu wuwića wsy abo při zdźěłanju a zwoprawdźenju dołhodobnych projektow, aktiwity serbskeje gmejny su přez jeje mjezy znate. K tomu su přinošowali tež zarjadowanja ludoweje uniwersity, kotrež žiwjenje ludźi na wsy wobohaćeja. Tak su skićili dosć wulki spektrum zajimawych poskitkow, wědu šěrić. Organizatoram zarjadowanjow njeńdźe jeničce wo politiske kubłanje, ale wosebje wo to, ludźom na wsach spřistupnić pozadki wuwića towaršnosće, přirody a wobswěta. Mnohe zarjadowanja buchu derje přiwzate a su sprawny zajim zbudźili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND