Z widom bjez předsudkow

wutora, 21. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Jadwiga Ledźborjowa  Foto:    Feliks Haza Jadwiga Ledźborjowa Foto: Feliks Haza

Byrnjež dotal nazhonjenja na polu komunalneje politiki njeměła, njetrjebaše Jadwiga Ledźborjowa dołho wo tym rozmyslować, so sama z kandidatku za přichodnu gmejnsku radu w Chrósćicach stać. Na naprašowanje tamnišeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) so wona zwólniwa wuprajił, na lisćinje Křesćansko-demokratiskeje unije k wólbam nastupić. „Sprěnja chcu z kandidaturu žónsku kwotu w radźe zwyšić. Zdruha je to za mnje jako socialnu pedagogowku logiska konsekwenca, cyłkowno-towaršnostnje so angažować. Jedyn z hłownych nadawkow socialneho dźěła je, prewentiwnje na přikład na socialne deficity skedźbnjeć, poskitki we wobłuku kubłanja kaž tež za wólny čas iniciěrować a na zakładźe politiskeho wobwliwowanja tomu polěkować, wuměnjenja towaršnostnych wobstejnosćow změnić“, 38lětna rodźena Prawočanka rozłožuje. Jeli ju wólbokmani wuzwola, chce so Ledźborjowa „wosebje na socialnym a kulturnym polu angažować. Dokelž sym wjacore lěta zwonka Łužicy powołansce skutkowała, mam wid bjez předsudkow na tudyše poměry.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND