Kamjeń swědči wo wutrobnych zetkanjach we wsy

pjatk, 07. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Horach pola Wojerec dopomina wulki kamjeń na to, zo je tam minjeny tydźeń zetkanje městow a wsow z mjenom Hory wotměło.  Foto: Ulrike Herzger Na Horach pola Wojerec dopomina wulki kamjeń na to, zo je tam minjeny tydźeń zetkanje městow a wsow z mjenom Hory wotměło. Foto: Ulrike Herzger
Hory (UH/SN). 13. cyłoněmske zetkanje městow w gmejnow z mjenom Hory minjeny podlěšeny kónc tydźenja na Horach pola Wojerec słuša mjeztym k stawiznam. Dopomnjenki na tónle po­dawk pak njewostanu jenož we wutrobach wobdźělnikow, ale su takrjec do kamjenja zadypane. Dokelž słušeja Horjenjo k tym, kotřiž su tradiciske zetkanje hižo druhi raz organizowali, je sej wjesna rada z oficialnym poswjećenjom pomjatneho kamjenja něšto wosebite wumysliła. Wulki błudźenk z lodoweje doby, sponserowany wot Wojerowskich zastaranskich zawodow, steji blisko gratownje wohnjoweje wobory. Z wosom woponami dotalnych stajnych wobdźělnikow swědči wón na wšě časy wo wutrobnych zetkanjach w lěće 2019. Připrawić chcedźa hišće tak mjenowany QR-code, z kotrehož pomocu móžeš so internetnje wo wobdźělenych komunach informować. Přichodne zetkanje budźe za dwě lěće w porynsko-pfalcskim Bergenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND