Symbol hospodliwosće

wutora, 11. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski wokrjes tež z dwurěčnymi taflemi za region wabi

Zhorjelc (AK/SN). Wot najnowšeho wita Zhorjelski wokrjes na swojich mjezach wopytowarjow z nowymi taflemi, zdźěla samo dwurěčnje. Na cyłkownje 42 městnach su tafle w aprylu nastajić dali, mjez druhim na mjezy k susodnej Pólskej a Čěskej kaž tež na mjezy k Budyskemu wokrjesej a k wokrjesej Sprjewja-Nysa. Přidatnje chcedźa 15 taflow při kole­sowanskich šćežkach, kaž na čarje Wódra-Nysa a při Žabjacej šćežce nastajić, hdźež dotal tajke nimaja. To je Julia Bjar, nowinska rěčnica Zhorjelskeho wokrjesa nowinarjam zdźěliła. Nowe tafle maja format 90 króć 60 centimetrow a maja za wokrjes wabić a na njón skedźbnjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND