Symbol hospodliwosće

wutora, 11. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski wokrjes tež z dwurěčnymi taflemi za region wabi

Zhorjelc (AK/SN). Wot najnowšeho wita Zhorjelski wokrjes na swojich mjezach wopytowarjow z nowymi taflemi, zdźěla samo dwurěčnje. Na cyłkownje 42 městnach su tafle w aprylu nastajić dali, mjez druhim na mjezy k susodnej Pólskej a Čěskej kaž tež na mjezy k Budyskemu wokrjesej a k wokrjesej Sprjewja-Nysa. Přidatnje chcedźa 15 taflow při kole­sowanskich šćežkach, kaž na čarje Wódra-Nysa a při Žabjacej šćežce nastajić, hdźež dotal tajke nimaja. To je Julia Bjar, nowinska rěčnica Zhorjelskeho wokrjesa nowinarjam zdźěliła. Nowe tafle maja format 90 króć 60 centimetrow a maja za wokrjes wabić a na njón skedźbnjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND