Što wusywamy za přichod?

wutora, 11. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sta wěriwych ze wšitkich serbskich wosadow su wčera do Róžanta putnikowali.  Foto: Rafael Ledźbor Sta wěriwych ze wšitkich serbskich wosadow su wčera do Róžanta putnikowali. Foto: Rafael Ledźbor

Katolscy Serbja swjatki póndźelu w Róžeńće putnisku Božu mšu swjećili

Róžant (SN/MWj). Při trochu tužnym, ale přiwšěm přijomnym wjedrje putnikowachu wěriwi ze serbskich katolskich wosadow wčera do Róžanta. Mnozy podachu so k hnadownemu městnu w procesionach, w kotrychž njesechu družki postawy maćerje Božeje. Na putniskej łuce běchu předewšěm blečki w chłódku štomow a kerkow požadane.

Hromadźe ze serbskimi a dalšimi duchownymi je nowoměšnik Pětr Mróz jako­ hłowny celebrant kemše swjećił. Dnjej do toho bě jeho Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers w Drježdźanach na měšnika wuswjećił. Nimo swójbnych a přiwuznych běchu tónle wosebity podawk tež dalši Serbja dožiwili, a tójšto žonow bě so k tej składnosći serbsku narodnu drastu woblekło. Nazajtra je Pětr Mróz w Kulowskej cyrkwi swoju primicu swjećił. Wěriwi, duchowni sobubratřa a družki su jeho wot z girlandu wupyšeneho staršiskeho domu w Kulowcu hač k Božemu domej přewodźeli.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Pětr Mróz z Kulowca bu sobotu w Drježdźanach na měšnika wuswjećeny. Njedźelu swjećeše wón w Kulowje primicu a bě wčera hłowny celebrant na putniskich kemšach w Róžeńće.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND