Křižerjej w swjedźenskim ćahu

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Słonej Boršći wotkryštaj sobotu Budyski měšćanosta dr. Robert Böhmer, wjesny předstejićer Manfred Chěžnik (wotlěwa) a dalši na Handrija Zej lerjowej přidatnu informacisku tafličku wo wuznamnym serbskim basniku.  Foto: Carmen Schumann W Słonej Boršći wotkryštaj sobotu Budyski měšćanosta dr. Robert Böhmer, wjesny předstejićer Manfred Chěžnik (wotlěwa) a dalši na Handrija Zej lerjowej přidatnu informacisku tafličku wo wuznamnym serbskim basniku. Foto: Carmen Schumann

K jubilejej Słoneje Boršće na serbske wjesne stawizny skedźbnili

Słona Boršć (CS/SN). W lěta 1999 do města Budyšina zagmejnowanej Słonej Boršći swjećachu sobotu 660. róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Słona Boršć bě w zašłosći přewažnje serbska. Kónc 19. lětstotka bě tam něhdźe 85 procentow wobydlerstwa serbske. Dźensnišich něhdźe 300 wobydlerjow ma tež sławnych serbskich prjedownikow. Nimo rězbarja Jakuba Delenki je to předewšěm Handrij Zejler, załožer serbskeje narodneje literatury a basnik hymny „Rjana Łužica“. Hižo wjele lět maja tam tuž pomnik za Zejlerja, a dróha je tohorunja po nim pomjenowana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND