Stawizny wsy serbske byli

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Połnje wobsadźena bě Sprjejčanska cyrkej, jako pokazowachu tam minjenu póndźelu  swětłowobrazy wo wjesnych stawiznach.  Foto: Jost Schmidtchen Połnje wobsadźena bě Sprjejčanska cyrkej, jako pokazowachu tam minjenu póndźelu swětłowobrazy wo wjesnych stawiznach. Foto: Jost Schmidtchen

Sprjejcy (JoS/SN). Rjeńše zahajenje swjedźenskeho tydźenja k 600. róčnicy wsy njejsu sej wobydlerjo Sprjejc (Spreewitz) minjenu póndźelu přeć móhli. Elfriede Wierick bě swětłowobrazowy přednošk wo stawi­znach a wuwiću wsy zestajała. Zajim bě hoberski, přetož cyrkej bě hač na poslednje městno wobsadźena.

Hač do 120 lět stare wobrazy a pohladnicy běchu přewšo jimace. Něhdźe 80 procentow wšěch fotografowanych ludźi ze wsy móžachu wopytowarjo pomjenować. Woni widźachu wjesne napohlady, wjesne žiwjenje postajace twarjenja a najwšelakoriše swjedźenje. W srjedźišću pak stejachu stajnje wjesnjenjo. Jich su něhdy zwjetša při wosebitych składnosćach fotografowali. Běchu to rjadowniske wobrazy, fota konfirmacije, kwasow a wo serbskich nałožkach. Na nich napadny serbska narodna drasta, kotruž běchu so něhdy wšitke generacije žonow, wot šulskeje holcy hač k wowce, hotowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND