Wosebita šansa za serbšćinu

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Diskusijny wječork wo móžnym wažnym rozšěrjenju serbskorěčneho poskitka je srjedu, 19. junija, we 18 hodź. w bróžni na zahrodźe domu Domowiny we Wojerecach na Drježdźanskej dróze 18. Na njón přeprošatej Wojerowska župa „Handrij Zejler“ a kubłanski wuběrk Serbskeho sejma.

„Při rozsudźe za druhu cuzu rěč w 6. lětniku móhli šulerjo hišće wosebitu šansu dóstać serbšćinu nawuknyć. To by aktraktiwne było, njeby-li přidatnu prócu porno tym šulerjam woznamjenjało, kotřiž sej hinašu rěč wupytaja. Tale wosebita šansa, powjetšić ličbu serbšćinu rěčacych a wutworić nowe rěčne rumy, njebu dotal wužiwana. Wona móhła wažny stołp rewitalizacije rěče być“, wuswětla dr. Měrćin Krawc, iniciator a čłon kubłanskeho wuběrka Serbskeho sejma. „Zdobom njesmědźa tajke poskitki na kóšty posrědkowanja rěče we wysokej kwaliće na serbskich šulach hić“, wón dodawa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND