Wjesne zetkanišćo přepodate

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na rjany domčk w Komorowje njejsu jenož komunalni zamołwići hordźi, ale tež wjesnjenjo, kotřiž sčinichu tónle objekt k swójskej naležnosći. Foto: Jan Kral Na rjany domčk w Komorowje njejsu jenož komunalni zamołwići hordźi, ale tež wjesnjenjo, kotřiž sčinichu tónle objekt k swójskej naležnosći. Foto: Jan Kral

Komorow (JK/SN). Podłu Krabatoweje kolesowanskeje šćežki maja nětko dalšu móžnosć, w suchim wotpočnyć. Minjeny pjatk zhromadźichu so wjesnjenjo a někotři regionalni politikarjo w Komorowje pola Rakec, zo bychu něhdyši dom wohnjoweje wobory nowemu zaměrej přepodali. Bywše twarjenje za sykawu wobornikow běchu z pomocu spěchowanskich srědkow programa Leader na spodobny domčk přetwarili. W nim wupowěsnychu dwurěčnej tafli, kotrejž podawatej informacije wo wsy a wokolinje. Tež wulki napis nad zachodom je dwurěčny. Na to je wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) runje tak hordy kaž Marja Michałkowa, kotraž w nadawku předsydy Domowiny Dawida Statnika postrowne słowa k wotewrjenju domu sposrědkowa. Wona kaž tež Nowotny wuzběhnyštaj wažnosć, z taflomaj kaž tež wonkownym napisom pokazać, zo knježi tu žiwa dwurěčnosć.

Pódla wohnjowoborneho domu je nastało spodobne a z někotrymi naročnymi nastrojemi wuhotowane nowe hrajkanišćo. Te budźe pućowacym z dźěćimi runje tak kaž wjesnemu dorostej rjana městnosć zabawy a hrajkanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND