Wjesne zetkanišćo přepodate

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na rjany domčk w Komorowje njejsu jenož komunalni zamołwići hordźi, ale tež wjesnjenjo, kotřiž sčinichu tónle objekt k swójskej naležnosći.  Foto: Jan Kral Na rjany domčk w Komorowje njejsu jenož komunalni zamołwići hordźi, ale tež wjesnjenjo, kotřiž sčinichu tónle objekt k swójskej naležnosći. Foto: Jan Kral

Komorow (JK/SN). Podłu Krabatoweje kolesowanskeje šćežki maja nětko dalšu móžnosć, w suchim wotpočnyć. Minjeny pjatk zhromadźichu so wjesnjenjo a někotři regionalni politikarjo w Komorowje pola Rakec, zo bychu něhdyši dom wohnjoweje wobory nowemu zaměrej přepodali. Bywše twarjenje za sykawu wobornikow běchu z pomocu spěchowanskich srědkow programa Leader na spodobny domčk přetwarili. W nim wupowěsnychu dwurěčnej tafli, kotrejž podawatej informacije wo wsy a wokolinje. Tež wulki napis nad zachodom je dwurěčny. Na to je wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) runje tak hordy kaž Marja Michałkowa, kotraž w nadawku předsydy Domowiny Dawida Statnika postrowne słowa k wotewrjenju domu sposrědkowa. Wona kaž tež Nowotny wuzběhnyštaj wažnosć, z taflomaj kaž tež wonkownym napisom pokazać, zo knježi tu žiwa dwurěčnosć.

Pódla wohnjowoborneho domu je nastało spodobne a z někotrymi naročnymi nastrojemi wuhotowane nowe hrajkanišćo. Te budźe pućowacym z dźěćimi runje tak kaž wjesnemu dorostej rjana městnosć zabawy a hrajkanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND