Pře klěšće so lěpje škitać

pjatk, 21. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jeli so čłowjek prawje nješkita, abo njeje-li dosć šćěpjeny, móža klěsće strašne schorjenja wuwabić.  Foto: pixabay Jeli so čłowjek prawje nješkita, abo njeje-li dosć šćěpjeny, móža klěsće strašne schorjenja wuwabić. Foto: pixabay

Budyskemu strowotniskemu zarjadej su lěkarske praksy lětsa dotal štyri pady schorjenja na meningoencefalitis (FSME) zdźělili. Wirusowe to schorjenje z na gripu podobnymi symptomami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND