Gmejna derje hospodariła

pjatk, 21. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobzamknjenje Rakečanskich radźićelow na dobro zakładneje šule

Rakecy (JK/SN). Posledni raz w dotalnej zestawje zetkachu so předwčerawšim Rakečanscy gmejnscy radźićeljo, zo bychu so wo wažnych rozsudach do lětnjeje přestawki dorozumili. Dobre dźěło zašłych lět a wosebje minjeneho wotbłyšćowaše so w přeswědčiwej połlětnej rozprawje financneho wotrjada gmejny, kotruž poda jeho nawodnica Franziska Pfeiffer.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND