Swjedźeń rěče a nałožkow

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po swjedźenskej Božej słužbje ćehnjechu wobdźělnicy Serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja wčera wot Wulkoždźarowskeje cyrkwje k hosćencej „K winowej kići“ a pozdźišo na Krabatowy wudwór.  Foto: Andreas Kirschke Po swjedźenskej Božej słužbje ćehnjechu wobdźělnicy Serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja wčera wot Wulkoždźarowskeje cyrkwje k hosćencej „K winowej kići“ a pozdźišo na Krabatowy wudwór. Foto: Andreas Kirschke

13. serbski ewangelski domizniski dźeń we Wulkich Ždźarach přewjedli

Wulke Ždźary (AK/SN). Serbski ewangelski domizniski dźeń we Wojerowskim regionje křesćanow we wěrje zesylnja, pohonja jich serbsku rěču zachować a zhromadnosć hajić. To bě wčera poselstwo 13. domizniskeho dnja we Wulkich Ždźarach. Wot lěta 2007 so tónle dźeń stajnje na hinašim městnje wotměwa. Iniciator bě Joachim Nagel, wot 1992 hač do 2012 farar ewangelskeje janskeje wosady Wojerecy-nowe město z wokolnymi wsami. Wón organizowaše tehdy swjedźeń wěry a žiwjenskeho wjesela.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Hižo wjacore lěta čitataj Sigrun Nazdalina a Bernd Bramborg na Serbskim ewangelskim domizniskim dnju próst wy na kemšach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND