Wjace hač 3 800 hodźin dźěłali

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Harig wuznamjeni Alfreda Kockerta, Horsta Dutschmanna a Gerharda Ballandta w přitomnosći Dunje Reichelt a měšćanosty Markusa Poscha (wotlěwa) z titlom „Čestnohamtscy měsaca“. Foto: krajnoradny zarjad Budyšin Michael Harig wuznamjeni Alfreda Kockerta, Horsta Dutschmanna a Gerharda Ballandta w přitomnosći Dunje Reichelt a měšćanosty Markusa Poscha (wotlěwa) z titlom „Čestnohamtscy měsaca“. Foto: krajnoradny zarjad Budyšin

Kulow (SN). Z titlom „Čestnohamtscy měsaca“ wuznamjeni Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) tele dny Kulowčanow Horsta Dutschmanna, Alfreda Kockerta a Gerharda Ballandta. Woni zasadźeja so hižo wjele lět na dobro Kulowskeho pohrjebnišća. Započało je so jich skutkowanje před dźesać lětami, jako pytaše wosadny farar zwólniwych za wšelake dźěła na Kulowskim katolskim po­hrjebnišću. Horst Dutschmann so přizjewi, a njebě jenički. Jemu přidružichu so dalši mužojo, a tak nasta mała čestnohamtska skupina, kotraž so tydźensce na pohrjebnišću zetkawa. Mjez druhim staraja so mužojo wo čistotu a porjad na pućikach, sporjedźeli su připrawu za krjepjawy a přetworichu rownišćo rjadniskich sotrow. Najwjetši a najwjace časa rubjacy projekt bě, jako saněrowachu murju pohrjebnišća, kotraž je z klinkerow twarjena. Wosebity podźěl na tym měještaj nimo Dutschmanna tež Alfred Kockert a Gerhard Ballandt.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND