Pućowacym serwis poskićić

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). W Komorowje pola Rakec steji při Krabatowej kolesowanskej šćežce dalši rjany domčk. A tón skići pućowacym składnosć, pozastać, wotpočnyć a so wo wsy a regionje informować. Sobu pućowace dźěći móža so na pódlanskim hrajkanišću hnydom rjenje zabawjeć. Při rozmołwach składnostnje njedawneho přepodaća domčka so pokaza, zo ma wulki dźěl tajkich wotpočnišćow njedostatk: Z jědźu abo napojemi tam zastarany njejsy, ani někajku pokazku na přichodnu tajku móžnosć dotal při tychle městnosćach nimaš. Jedyn z přitomnych na přepodaću domčka měješe ideju, připrawić na tajkich městnosćach awtomaty z tym, štož pućowarjo najčasćišo trjebaja: z małym wuběrom napojow a něčim k posylnjenju na puć. Tajki awtomat njetrjeba přewjele města, njeje wotwisny wot personala a hodźi so centralnje dohladować a posłužować. Serwis wokoło njeho hodźał so poměrnje lochko organizować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND