Pućowacym serwis poskićić

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). W Komorowje pola Rakec steji při Krabatowej kolesowanskej šćežce dalši rjany domčk. A tón skići pućowacym składnosć, pozastać, wotpočnyć a so wo wsy a regionje informować. Sobu pućowace dźěći móža so na pódlanskim hrajkanišću hnydom rjenje zabawjeć. Při rozmołwach składnostnje njedawneho přepodaća domčka so pokaza, zo ma wulki dźěl tajkich wotpočnišćow njedostatk: Z jědźu abo napojemi tam zastarany njejsy, ani někajku pokazku na přichodnu tajku móžnosć dotal při tychle městnosćach nimaš. Jedyn z přitomnych na přepodaću domčka měješe ideju, připrawić na tajkich městnosćach awtomaty z tym, štož pućowarjo najčasćišo trjebaja: z małym wuběrom napojow a něčim k posylnjenju na puć. Tajki awtomat njetrjeba přewjele města, njeje wotwisny wot personala a hodźi so centralnje dohladować a posłužować. Serwis wokoło njeho hodźał so poměrnje lochko organizować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND